27 February 200825 February 2008

portret inteligentny

cukierkowe rodzeństwopraca zbiorowa. podaj cegłę.

24 February 2008


tak wygląda koniec i początek.

maciejowski

22 February 2008


21 February 2008


import/eksport. popyt na chińszczyznę.

19 February 2008on nie zdanża.

ale rebus