15 August 2011

byewell 'lipa z miodem' is now offically closed. it's been wonderful 5 years, thank you.
but i won't be gone forever, i'm moving my bloging to tumblr la-ban.tumblr.com and also zajaczkowska.com for more official purposes (which is obviously under construction)
feel free to follow me there

x x x

karolina

20 June 2011

what now

i used to take a lot more pictures, guess i'm kind of fed up with blog and this stylistics but on the other hand it's hard to quit after so much time and still holding memories was always my priority which making me pissed even more because of my laziness mentioned above, and here we are, loop 22.

16 May 2011

x x x


foto: Marcin Morawicki

BLOGSPOT

Anna Bajorek
Karol Grygoruk
Marcin Grabowiecki
Monika Kotecka / Kama Rokicka
Rafał Milach
Marcin Morawicki
Michał Łuczak
Bart Pogoda
Silvia Sencekova
Karolina Zajączkowska

kuratorka: maga Sokalska

BLOGSPOT otwiera tegoroczną edycję imprezy HALO!GEN odbywającą się w Gliwicach już od paru
lat. Wystawa pyta o zjawisko jakim jest blog fotograficzny i o używnie tego medium przez świadomych
twórców. Jest to prezentacja zdjęć zamieszczanych na prywatnych blogach internetowych
zaproszonych do wystawy fotografów. Blog - medium bardzo świeże, rozwija się w ostatnich paru
latach w przeróżnych kierunkach - jednym z nich jest forma publicznego notatnika czy też dziennika, w
którym autorzy dzielą się nierzadko swoją intymnością, nie raz łamiąc tym samym tabu. Wystawa
pokazuje parę postaw, które mimo iż pozostające w zbliżonej do siebie konwencji, odróżniają się od
siebie, chociażby aspektem wizualnym.

27 maja – 19 czerwca 2011

wernisaż 27 maja 2011, godz. 18.00 wstęp wolny

Stara Fabryka Drutu ul. Dubois 22 Gliwice

fb event page

05 May 2011

untitled30 March 2011

wrocław i love you but you're bringing me downoh and i lunched the site, there's not much but hopefully will be in some future x zajaczkowska.tumblr.com x