29 April 2008

































28 April 2008

23 April 2008


dziewiczy brud za paznokciami
wracając co wieczór z kopalni

21 April 2008


waginalnie romantycznie, tam gdzie każde ludzkie istnienie miało swój początek i będzie miało koniec.

krótkie opowiadanie na dobranoc







20 April 2008