21 April 2008


waginalnie romantycznie, tam gdzie każde ludzkie istnienie miało swój początek i będzie miało koniec.