15 June 2008

BoJę SiĘ wStAć Bo SkOńCzY sIę To KoLeJnYm UpAdKiEm ...

tytuł dzięki uprzejmości 12-letniej kasi l.