15 February 2008
jakieś takie część z jakiś takich z przysługi dla kk