04 December 2007


nie czuję potrzeby rozmawiania o muzyce.