27 October 2007


mówią o mnie marzyciel drugiej kategorii.