14 October 2007dla takich chwil żyjemy. prostych, zarazem niezbyt jasnych i wyraźnych.