08 August 2007


przeczesując twardy dysk natknęłam się na stare jak świat zdjęcia autorstwa dwóch maćków, zresztą pochodzące z aparatu frytasa. stare jare, dobre czasy były.