06 June 2007


tu więcej

mała dygresja: "nie pobraliśmy się z miłości, ale z poczucia dyscypliny partyjnej."