16 June 2007


kate w.
foto: agatawozniczka.com

maurycemu raz jeszcze gratuluję zameczkowej wystawy (: