07 May 2007


stare czasy, stary negatyw.

"fotografowanie najlepsze na dołów psychicznych łatanie." fz