19 April 2007


w krzywym zwierciadle. (nela)


the sentence of the day:
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach


teatr. kocham. i ten ambitny. i ten absurdalny. i ten undergroundowy