27 April 2007


'...mojej mamusi'

ku pamięci: to będą (i są) wspaniałe trzy [lub (oby nie) cztery] lata, choc ubolewamy nad faktem, że nie będzie już wśród nas giezka bądź cezariusza etc.

4uall*