23 March 2007

w tym momencie, dwa piętra wyżej, otwieram okno i odpalam papierosa.