30 March 2007

bardziej efektownie rozmawia się z przodem

niźli z tyłem